Tandvårdsreformen

Regeringen har infört ett nytt tandvårdsstöd från och med den 1 juli 2008. Tandvårdsstödet innebär att alla från 20 år och uppåt kan få stöd dels genom ett allmänt tandvårdsbidrag och dels en tandvårdsersättning (skydd mot höga kostnader). Barn och ungdomar har gratis tandvård till och med det år de fyller 19 år.

Det nya statliga tandvårdsstödet omfattar:
Allmänt tandvårdsbidrag
Alla vuxna (20 år och äldre) får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Bidragets storlek varierar med åldern och det kan användas som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.
• 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år
• 30-74 år blir bidraget 150 kr per år
• 75 blir bidraget 300 kr per år

Utnyttjas inte tandvårdsbidraget kan det sparas maximalt två år. Så maximalt ”innestående” belopp blir då 300:- (= 150:- x 2)
respektive 600:- (= 300:- x 2).

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Referenspriset är grunden för beräkning av det tandvårdsstödet.
Sedan får patienten ersättning för
• 50 % av kostnader för ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
• 85 % av kostnader för ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Öppna tandvårdskonto

Öppna tandvårdskonto

Läs mer om tandvårdskonto.

alltomdinatänder.se