photo9

Implantat

Förlorade tänder kan ersättas med implantat i de flesta fall.

Behandlingen innebär att en titanskruv får läka fast i käkbenet. På den kan man sedan fästa en tandkrona. Om flera tänder saknas låter man flera titanskruvar vara stöd för en bro. Titanskruvarna som förankras i käkbenet kallas för fixturer.

Det är viktigt att käkbenet är av god kvalitet och volym för att fixturerna ska få fäste. Efter en noggrann undersökning kan vi avgöra om förutsättningarna är goda för att göra en implantatinstallation.
Behandlingen är välbeprövad och har god prognos. Den har funnits sedan 1960-talet.
Undersökningar har visat att 90-99% av alla broar som installerats fungerar bra under många år. Majoriteten av de som får implantat bör räkna med en livslång ersättning för sina förlorade tänder. Tandkronorna kan dock slitas och behöva göras om efter kanske 10-15 år. Kronorna kan göras i porslin eller akryl.

Behandlingstider:
Tiden från undersökning och terapiplanering till färdig ersättning kan bli mellan 2 månader upp till ett år.

Behandlingschema: Överkäke Underkäke
Ev. tandborttagning och tillfällig protes 3 mån 6 mån sedan implantatinstallation
Implantatinstallation 10 dagar 10 dagar Läkningskontroll
Implantatinstallation 6 veckor 8 veckor sedan avtryck för bro
Avtryck för bro 6 veckor färdig bro

Om tänder först ska tas bort tar det c:a 10 månader i överkäken eller 6 månader i underkäken som har tätare ben.
Är området tandlöst från början tar det c:a 4 månader i överkäken eller 3 månader i underkäken från behandlingens början.
Tiderna kan i vissa fall bli kortare.

Att tänka på

Egen noggrann munhygien samt regelbunden uppföljning av implantatet hos tandläkare och hygienist är av största vikt för bästa prognos. Undvik rökning för att få bästa möjliga förutsättningar.

Länkar

www.nobelsmile.com

www.southernimplants.se

www.straumann.se

www.tandvard.praktikertjanst.se