Tandhygienist

Vi tandhygienister vid Bredgränds Tandläkeri i Uppsala, arbetar med förebyggande tandvård.

Vi vill öka din kunskap om dina tänder, informera om hur du ska sköta om tänderna för att
få behålla en frisk munhåla hela livet.

Vi undersöker barn och vuxna, tar bort tandsten och beläggningar från tänderna.
Vi ägnar oss åt frisktandvård för alla!

Öppna tandvårdskonto

Öppna tandvårdskonto

Läs mer om tandvårdskonto.

alltomdinatänder.se